Společnost proOffice každým rokem vynakládá část svého získu na podporu bezpečnosti práce, ochrany zdraví a podpory životního prostředí. Průběžně modernizujeme výrobní procesy tak aby byli šetrnější k životnímu prostředí a spotřebované elektrické energie. Rok od roku také recyklujeme čím dál tím větší množství odpadu a naším cílem je dosáhnout oběhového hospodářství.

Certifikace

Dodržování pravidel, jejich kontrola a správnost aplikace do praxe je podpořena řadou dalších certifikací. Ty přispívají ke správnému přístupu k ochraně životního prostředí a bezpečnosti našich zaměstnanců.